Széchenyi 2020Széchenyi 2020

    MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ERFA_512.jpg EFOP -1.5.3-16-2017-00055
A kultúrák összefogása a közösségért - Humán
Közszolgáltatások Fejlesztése a Barcsi Járásban
A kedvezményezett neve:
 Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: 
A kultúrák összefogása a közösségért - Humán Közszolgáltatások Fejlesztése a Barcsi Járásban
A szerződött támogatás összege: 249.955.320,- Ft
A projekt összköltsége: 249.955.320,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósítói:
Konzorcium vezető: Barcs Város önkormányzata
         -  Konzorciumi partnerek:
                                 Darány Község Önkormányzata,
                                 Szulok Község Önkormányzata,
                                 Potony Község Önkormányzata,
                                 Kastélyosdombó Község Önkormányzata,
                                 Barcsi Szociális Központ,
                                 Kistérségi Járóbetegellátó Központ
.   

A projekt célja: A konzorciumi települések lakosságának (12.719 fő) társadalmi felzárkózása érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítására.
 A projekt operatív céljai, tevékenységek:
       - Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztathatóságának javítása, fejlesztése, 
       - A célcsoport felkészítése a munkába állásra, kompetencia fejlesztés,
       - A munkáltatók célcsoport fogadására való felkészítése, 
       - Széleskörű partnerség kialakítása, az igények, tevékenységek, kezdeményezések összehangolása,
       - A helyi humánerőforrás fejlesztési irányainak, és bővítési potenciáljának feltérképezése, 
       - Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése,
       - Ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakítása;
       - Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása;
       - Szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása;
       - Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megvalósítása;
       - Közösség egészségfejlesztése, a közösség egészségkultúrájának fejlesztése;
       - Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek megvalósítása;
       - A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.07.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00055

A PÁLYÁZATBÓL VALÓSULT MEG:

SZEMEZGETÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEKBŐL (TUDOM: RÁ SEM ISMERSZ A KÉPEKEN DARÁNYRA! ... ÉN SEM, EZ CSAK MINTA 🙂 )

grid_gallery1
grid_gallery2
grid_gallery3
grid_gallery4
grid_gallery5
grid_gallery6